Cải tạo Trụ sở làm việc UBND phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

0931.020304