Cải tạo, sửa chữa mặt đường các tuyến đường đô thị trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

0931.020304