Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên (đoạn từ Nhà văn hóa thôn Bái Trung đến đê tả sông Cấm)

0931.02.03.04