Xây dựng Nhà thi đấu và các hạng mục phụ trợ sân vận động thể thao trung tâm xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên

0931.02.03.04