Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

0931.02.03.04