Cải tạo, nâng cấp tuyến đường PCLB xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên (Tuyến cống Miếu Chợ đi Quảng Thanh)

0931.02.03.04