Cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

0931.020304