Cải tạo Trường THCS Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng