Cải tạo, sửa chữa cầu Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

0931.02.03.04