Thi công xây dựng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước mưa nước thải và các công trình phụ trợ tuyến đường D1B1B2 và tuyến nhánh B1D1- B2D2 khu A – KCN Hải Phòng

0931.02.03.04