Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục thôn Mức, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên

0931.02.03.04