Cải tạo Trường THCS Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

0931.02.03.04