CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Chủ nhiệm dự án, Chủ trì thiết kế, Quản lý kỹ thuật, kế hoạch tổng hợp và đội ngũ Kiến trúc sư, kỹ sư nhiều kinh nghiệm trong việc lập Dự án, lập Tổng dự toán, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, thi công công trình các loại có quy mô lớn, nhỏ. Trong đó:

STT BỘ PHẬN - CHỨC NĂNG TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN SỐ LƯỢNG
1 Bộ phận thiết kế kiến trúc Kiến trúc sư 01
2 Bộ phận thiết kế kết cấu Kỹ sư xây dựng 04
3 Bộ phận thiết kế giao thông Kỹ sư xây dựng 04
4 Bộ phận thiết kế điện nước Kỹ sư điện nước 01
5 Bộ phận dự toán Kỹ sư điện nước 02
6 Bộ phận khảo sát trắc địa Kỹ sư trắc địa 03
7 Bộ phận giám sát Kỹ sư xây dựng 04
8 Bộ phận hành chính kế toán Kế toán 01

SƠ ĐỒ BỘ MÁY CÔNG TY

sơ đồ tổ chức

THUYẾT MINH SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY

1. Đại hội cổ đông:

- Gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty: Đại hội cổ động thành lập, Đại hội cổ đông thường niên và Đại hội cổ đông bất thường.

2. Hội đồng quản trị:

- Có toàn quyền nhân danh Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Thái Sơn quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty phù hợp với luật pháp, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

3. Giám đốc công ty:

- Là người đại diện pháp nhân của Công ty trong mọi giao dịch.

- Là người trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông về trách nhiệm quản lý điều hành Công ty.

4. Ban kiểm soát:

- Là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị và điều hành của Công ty.

- Kiểm soát các hoạt động kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, các báo cáo, quyết toán năm tài chính của Công ty và kiến nghị khắc phục các sai phạm (nếu có).

5. Phó giám đốc tổng hợp:

- Là người chịu trách nhiệm trước giám đốc về: Kế hoạch SX - KD, thị trường, tuyển dụng nhân sự.

- Xây dựng kế hoạch SX - KD trong những năm tiếp theo.

6. Phó giám đốc kỹ thuật:

- Là người chịu trách nhiệm trước giám đốc về khối lượng kỹ thuật, tiến độ, chất lượng công việc và trực tiếp phụ trách Phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Phòng Dân dụng Công nghiệp.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí
0931.02.03.04