Xây dựng mới Trụ sở làm việc UBND Phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

0931.02.03.04