Cải tạo, sửa chữa mặt đường Quốc lộ 37, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

0931.02.03.04