Cải tạo, sửa chữa Khoa bán cấp nam và phục hồi chức năng Bệnh viện Tâm thần, phường Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

0931.02.03.04