Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Bưu Điện đến Lăng mộ cụ Trần Quốc Bảo, thị trấn Minh Đức

0931.02.03.04