Xây dựng kè mương trung thủy nông xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên

0931.02.03.04