ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

11-9-2019/vu-hoang-phu-42.png
VŨ HOÀNG PHÚ
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC

Ngày sinh:  25/11/1980

Quốc tịch:  Việt Nam

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

Học vấn: Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và mỏ (ĐH Mỏ địa chất Hà Nội).

Kinh nghiệm công tác: 17 năm.

 Chứng chỉ hành nghề:

- Thiết kế kết cấu công trình giao thông đường bộ.

- Giám sát giao thông đường bộ, cầu hầm.

- Kỹ sư định giá xây dựng.

- Tư vấn đấu thầu xây dựng.

- Quản lý dự án xây dựng (QLDA).

     - Chỉ huy trưởng công trình xây dựng.

11-9-2019/pham-anh-tuan-10.png
PHẠM ANH TUẤN
TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Ngày sinh:  17/6/1983

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Trưởng phòng thiết kế xây dựng

Học vấn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp (ĐH Hàng hải).

Kinh nghiệm công tác: 10 năm.

Chứng chỉ hành nghề:

- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

- Giám sát xây dựng và hoàn thiện xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Kỹ sư định giá xây dựng.

- Tư vấn đấu thầu xây dựng.

     - Quản lý dự án xây dựng (QLDA).

12-7-2021/le-van-hoang-29.jpg
LÊ VĂN HOÀNG
TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ GIAO THÔNG

Ngày sinh: 28/11/1978

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Trưởng phòng thiết kế giao thông

Học vấn: Kỹ sư xây dựng cầu đường (ĐH Giao thông vận tải).

Kinh nghiệm công tác: 18 năm.

Chứng chỉ hành nghề:

- Thiết kế giao thông đường bộ, Hạng II

- Giám sát giao thông đường bộ, Hạng I

28-11-2019/d8302a220955f00ba944-6.jpg
VŨ HOÀNG ĐỨC
TRƯỞNG PHÒNG DỰ ÁN

Ngày sinh: 26/4/1984

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Trưởng phòng dự án

Học vấn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy (ĐH Hàng hải).

Kinh nghiệm công tác: 12 năm.

Chứng chỉ hành nghề:

- Tư vấn đấu thầu xây dựng.

- Quản lý dự án xây dựng (QLDA).

- Chỉ huy trưởng công trình xây dựng.

11-9-2019/ta-ba-hanh-51.png
TẠ BÁ HẠNH
TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ ĐIỆN

Ngày sinh: 09/10/1979

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Trưởng phòng thiết kế điện

Học vấn: Kỹ sư điện (ĐH Nông nghiệp 1).

Kinh nghiệm công tác: 17 năm.

Chứng chỉ hành nghề:

- Thiết kế điện cơ điện

- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện cho công trình đường dây và trạm biến áp.

28-11-2019/15ea4e748102785c2113-86.jpg
TRẦN VĂN THẮNG
TRƯỞNG PHÒNG KHẢO SÁT

Ngày sinh: 06/4/1987

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Trưởng phòng khảo sát

Học vấn: Kỹ sư Trắc địa mỏ công trình (ĐH Mỏ địa chất Hà Nội)

Kinh nghiệm công tác: 09 năm.

Chứng chỉ hành nghề:

- Khảo sát địa hình các công trình xây dựng

11-9-2019/dinh-thi-thuan-84.png
ĐINH THỊ THUẬN
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Ngày sinh: 05/3/1981

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Tưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Học vấn: Cử nhân kinh tế (ĐH Kinh tế quốc dân).

Kinh nghiệm công tác: 12 năm.

Chứng chỉ hành nghề:

- Chứng chỉ kế toán trưởng

28-11-2019/4f21c9393b4fc2119b5e-10.jpg
TRẦN VĂN THÔNG
PHÓ PHÒNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Ngày sinh: 05/8/1991

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Phó phòng thiết kế xây dựng

Học vấn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp (ĐH Hải phòng).

Kinh nghiệm công tác: 05 năm.

Chứng chỉ hành nghề:

- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

 - Giám sát xây dựng và hoàn thiện xây dựng dân dụng và công nghiệp.

28-11-2019/dsc01883-36.jpg
LÊ THÀNH QUYẾT
KỸ SƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Ngày sinh: 19/3/1983

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Kỹ sư thiết kế xây dựng

 Học vấn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp (ĐH Hàng hải).

 Kinh nghiệm công tác: 06 năm.

Chứng chỉ hành nghề:

- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

- Giám sát xây dựng và hoàn thiện xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Tư vấn đấu thầu xây dựng.

    - Quản lý dự án xây dựng (QLDA).

11-9-2019/pham-duc-quy-64.png
PHẠM ĐỨC QUÝ
KỸ SƯ THIẾT KẾ GIAO THÔNG

Ngày sinh: 05/10/1983

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Kỹ sư thiết kế giao thông

Học vấn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy (ĐH Hàng hải).

Kinh nghiệm công tác: 12 năm.

Chứng chỉ hành nghề:

- Thiết kế kết cấu công trình giao thông đường bộ.

- Giám sát giao thông đường bộ, cầu hầm.

- Tư vấn đấu thầu xây dựng.

- Quản lý dự án xây dựng (QLDA).

11-9-2019/nguyen-duc-cuong-4.png
NGUYỄN ĐỨC CƯƠNG
KỸ SƯ THIẾT KẾ GIAO THÔNG

Ngày sinh: 27/10/1981

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Kỹ sư thiết kế giao thông

Học vấn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy (ĐH Giao thông vận tải).

Kinh nghiệm công tác: 10 năm.

Chứng chỉ hành nghề:

- Thiết kế kết cấu công trình giao thông đường bộ.

- Giám sát giao thông đường bộ, cầu hầm.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí
0931.02.03.04