Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố hải Phòng

0931.02.03.04