Nâng cấp, cải tạo tuyến đường liên xã Cao Nhân, huyện Thuỷ Nguyên (Đoạn qua thôn Nhân Lý - Giai đoạn 2)

0931.02.03.04