Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Bạch Đằng, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

0931.02.03.04